Ana Sayfa

Tarih13 Mayıs 2017, 16:24
Yorumlar0 Yorum

C++ Test Oluşturma Örneği (Küresel Isınma Testi)

C++ ile test mantığını kavrayabilmek amacıyla hazırlanan bir uygulamadır.

Tarih13 Mayıs 2017, 15:16
Yorumlar0 Yorum

C++ Basit Veri Şifreleme Örneği

Elimizde varolan 4 basamaklı bir tamsayı değerinin şifrelenmesi ve şifrenin çözülmesine ilişkin 2 fonksiyon oluşturup kullanıcıya şifre oluşturma ve şifre çözme işlemlerini yaptırmamız gerekiyor.

Tarih13 Mayıs 2017, 14:07
Yorumlar0 Yorum

C++ Tahmini Dünya Nüfus Artışı Örneği

Üzerinde yaşamakta olduğumuz dünyamız, her geçen güç içerisinde barındırdığı canlı sayısı bakımından gittikçe büyümektedir. Bu sebeple geleceğimiz göz önüne alınarak dünya nüfusu üzerine önemli araştırmalar yapılmaktadır.

Tarih12 Mayıs 2017, 23:04
Yorumlar0 Yorum

C++ İşaretçiler ile Sabitler

İşaretçiler bir değişkenin adresine erişip değişkeni değiştirmek amacıyla kullanılabilir. Fakat bazı durumlarda değişkenin değiştirilmesini istemeyiz ve yalnızca okunabilir olmasını tercih edebiliriz. Bu sebeple const ön eki ile değişkenin yalnızca okunabilir olmasını sağlayabiliriz.

Tarih12 Mayıs 2017, 19:57
Yorumlar0 Yorum

C++ İşaretçiler ile Diziler

Oluşturulan diziler ile işaretçiler arasındaki bağlantılar oldukça basittir. Normal işaretçi oluşturur gibi dizilere atamalar yapılabilir.

Tarih12 Mayıs 2017, 13:05
Yorumlar0 Yorum

C++ İşaretçiler (Pointers)

C++'ta daha önceleri gördüğümüz değişken yapısı ile bir ada sahip değişkenin değerine ulaşmak için değişkeni çağırmamız yeterliydi. Bu konu itibari ile değişkenlerin bellekte saklandıkları konumlara erişmek ve müdahalede bulunabilmenin nasıl olduğunu göreceğiz.

Tarih11 Mayıs 2017, 22:39
Yorumlar0 Yorum

C++ Karakter Dizileri

Karakter dizileri, temel olarak bir metni saklı tutabilmek için tasarlanmış ve karakter sayısı belirleyerek hareket etmemize izin veren elemandır.

Tarih11 Mayıs 2017, 16:32
Yorumlar0 Yorum

C++ Kapsama ve Ad Alanları (Namespace)

Kapsama alanları C++'a özgü bir durum değildir. Her kodlama dilinde olduğu gibi değişkenlerin tanımlandıkları alanlar değişkenlerin kullanım alanlarını doğrudan etkilerler.

Tarih11 Mayıs 2017, 15:19
Yorumlar0 Yorum

C++ Çok Boyutlu Diziler (Multidimensional Arrays)

Çok boyutlu diziler, temelde "dizilerin dizileri" tabiri ile anılmaktadır. Bu tabiri biraz açmak gerekirse, örneğin iki boyutlu diziler ele alınarak bir matris sistemine benzettiğimizi dile getirebiliriz.

Tarih03 Mayıs 2017, 16:59
Yorumlar0 Yorum

Büyük O Notasyonu (Big O Notation)

Algoritmalar işlenirken aslında en fazla dikkat çekilmesi gereken konulardan biri de Big O'dur. Çünkü oluşturulan bir algoritmanın en kötü durumu gözler önüne alınarak ne kadar işlemden geçeceğini hesaplamak gerekir. Bu durum ise Big O ile hesaplanır.

10