Ana Sayfa

Tarih24 Mart 2017, 02:18
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Boolean Algebra - Devrelerin Küçültülmesi

Devrelerin küçültülmesiyle alakalı 3 temel başlık vardır. Bunları inceleyeceğiz.

Tarih23 Mart 2017, 23:50
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Boolean Algebra - Mantık Devresi Tasarımları

Mantık devreleri ve Boolean Algebra konularını içeren örnekler ve çözümleridir.

Tarih23 Mart 2017, 22:23
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Boolean Algebra - Numaralandırma Sistemleri

Temelde 2'lik, 8'lik, 10'luk ve 16'lık sayı tabanlarına dair bir takım araştırmalar yapacağız. 

Tarih23 Mart 2017, 22:18
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Mantık - Kanıtlama

Kanıtlama başlı başına mantık konusunu kapsamaktadır. Ortada bir olay vardır ve bu olayı kanıtlamak için mantık nesnelerine gideriz. Bu konuda kanıtları göreceğiz.

Tarih23 Mart 2017, 21:30
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Mantık - Sonuç Çıkarma Kuralları

Çıkarsama kuralları olarakta isimlendirebileceğimiz bu konu başlığında mantık konusunda dair sonuçlandırma aşamasına geçeceğiz. Bu alanda yer alan bir takım kuralları inceleyeceğiz.

Tarih23 Mart 2017, 19:11
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Mantık - İç İçe Geçmiş Nicelikler

İç içe geçmiş nicelikler konusunda birden fazla nicelik değerini aynı yapıda inceleyeceğiz.

Tarih23 Mart 2017, 18:23
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Mantık - Belirteçler ve Nicelikler

Mantık konusunda yer alan bir takım önermeler üzerinden tahminler ve niceliklere değineceğiz.

Tarih23 Mart 2017, 16:31
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Mantık - Mantıksal Eşdeğerlikler

Mantıksal eşdeğerlikler, devreler ile oluşturulabilecek veya doğruluk tabloları ile kanıtlanabilecek olan bir konudur. Verilen iki değerin birbirine eşdeğer olup olmadığını deneyebilirsiniz. Genellikle çok fazla devre kullanılan alanlarda bu devre sayısını azaltmaya yönelik olarak bu işlemler yapılmaktadır. Aynı sonuca ulaşan daha az sayıda devre elemanına sahip devreler tercih edilmektedir.

Tarih23 Mart 2017, 16:17
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Mantık - Önermeye Dayalı Uygulamalar (Devreler)

Mantık konusunda belki de bilgisayarla en içe içe olduğu konulardan biri de logic circuits olarak adlandırılan ve mantık devrelerini içeren bölümdür. Bu bölümde mantık devrelerinin p ve q gibi mantıksal operatörler ile nasıl uygulandığını göreceğiz.

Tarih23 Mart 2017, 15:35
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Mantık - Önerme Mantığı

Matematikte bir önermenin sonucunu bilmek için önermeyi kanıtlamaya kalkarsak önermeden doğacak yeni sonuçları anlarken güçlük çekmeyiz. Mantık konusu bu anlamda bize yolu gösterecek yardımcı olacaktır.

13