Ana Sayfa

Tarih12 Mayıs 2017, 19:57
Yorumlar0 Yorum

C++ İşaretçiler ile Diziler

Oluşturulan diziler ile işaretçiler arasındaki bağlantılar oldukça basittir. Normal işaretçi oluşturur gibi dizilere atamalar yapılabilir.

Tarih12 Mayıs 2017, 13:05
Yorumlar0 Yorum

C++ İşaretçiler (Pointers)

C++'ta daha önceleri gördüğümüz değişken yapısı ile bir ada sahip değişkenin değerine ulaşmak için değişkeni çağırmamız yeterliydi. Bu konu itibari ile değişkenlerin bellekte saklandıkları konumlara erişmek ve müdahalede bulunabilmenin nasıl olduğunu göreceğiz.

Tarih11 Mayıs 2017, 22:39
Yorumlar0 Yorum

C++ Karakter Dizileri

Karakter dizileri, temel olarak bir metni saklı tutabilmek için tasarlanmış ve karakter sayısı belirleyerek hareket etmemize izin veren elemandır.

Tarih11 Mayıs 2017, 16:32
Yorumlar0 Yorum

C++ Kapsama ve Ad Alanları (Namespace)

Kapsama alanları C++'a özgü bir durum değildir. Her kodlama dilinde olduğu gibi değişkenlerin tanımlandıkları alanlar değişkenlerin kullanım alanlarını doğrudan etkilerler.

Tarih11 Mayıs 2017, 15:19
Yorumlar0 Yorum

C++ Çok Boyutlu Diziler (Multidimensional Arrays)

Çok boyutlu diziler, temelde "dizilerin dizileri" tabiri ile anılmaktadır. Bu tabiri biraz açmak gerekirse, örneğin iki boyutlu diziler ele alınarak bir matris sistemine benzettiğimizi dile getirebiliriz.

Tarih03 Mayıs 2017, 16:59
Yorumlar0 Yorum

Büyük O Notasyonu (Big O Notation)

Algoritmalar işlenirken aslında en fazla dikkat çekilmesi gereken konulardan biri de Big O'dur. Çünkü oluşturulan bir algoritmanın en kötü durumu gözler önüne alınarak ne kadar işlemden geçeceğini hesaplamak gerekir. Bu durum ise Big O ile hesaplanır.

Tarih03 Mayıs 2017, 15:39
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Matrisler

Matris, en kaba tabiri ile köşeli parantezler içerisinde yer almış ve satır ile sütunlardan oluşan terimler topluluğudur. Bir anlamda bu satır ve sütunlarda yer alan her öğeyi vektör olarak düşünebiliriz.

Tarih03 Mayıs 2017, 15:12
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Toplam Sembolü Formülleri

Toplam sembolüne dair önemli formüller sayfada yer almaktadır.

Tarih03 Mayıs 2017, 14:17
Yorumlar0 Yorum

Ayrık Matematik - Kümeler

Bir takım elemanlardan oluşan sırasız nesneler topluluğu küme olarak adlandırılır.

Tarih25 Nisan 2017, 01:33
Yorumlar0 Yorum

Sıralama Algoritmaları - Insertion Sort (Eklemeli Sıralama Algoritması)

Insertion Sort, sıralama algoritmalarından bir diğeridir. Eklemeli Sıralama Algoritması ismiyle çevirebileceğimiz Insertion Sort, geride kalan değerleri karşılaştırarak sonuca ulaşır.

13