Ana Sayfa

Tarih20 Mart 2017, 11:32
Yorumlar2 Yorum

C++ Seriler Soru Örneği

C++ ile yapılabilecek seriyi çözen program örneğidir.

Tarih20 Mart 2017, 02:54
Yorumlar0 Yorum

C++ Armstrong Sayısı mı?

C++ ile yapılabilecek girilen sayının bir armstrong sayısı olup olmadığını söyleyen programıdır.

Tarih19 Mart 2017, 23:00
Yorumlar0 Yorum

C++ Basit ve Bileşik Faiz Hesabı Uygulaması

C++ ile yapılabilecek kullanıcının seçimine kalmış basit ve bileşik faiz hesaplama programıdır.

Tarih19 Mart 2017, 21:50
Yorumlar0 Yorum

C++ Üslü Sayı Uygulaması

C++ ile yapılabilecek olan taban ve üst değerine göre hesaplama yapan programdır.

Tarih19 Mart 2017, 23:41
Yorumlar0 Yorum

C++ Faktöriyel Uygulaması

C++ ile yapılabilecek olan faktöriyel programıdır.

Tarih19 Mart 2017, 23:31
Yorumlar0 Yorum

C++ EBOB ve EKOK Hesabı (OBEB-OKEK)

C++ ile yapılabilecek olan kullanıcıdan alınan iki değere göre ebob ve ekok gösteren programdır.

Tarih19 Mart 2017, 20:53
Yorumlar0 Yorum

C++ Asal Sayı mı, Değil mi?

C++ ile yapılabilecek olan kullanıcıdan alınan bir sayının asal olup olmadığını gösteren programdır.

Tarih19 Mart 2017, 17:28
Yorumlar0 Yorum

C++ Mükemmel Sayı Bulma Uygulaması

C++ ile yapılabilecek olan kullanıcıdan alınan bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını gösteren programdır.

Tarih19 Mart 2017, 16:44
Yorumlar0 Yorum

C++ Öğrenci Vize ve Final'e Göre Ortalaması ve Harf Notu

C++ ile yapılabilecek olan kullanıcıdan alınan vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten hangi not ortalaması ve harfi ile geçtiğini gösteren programdır.

Tarih19 Mart 2017, 14:16
Yorumlar0 Yorum

C++ Çarpma İşlemini Kullanmadan Çarpma İşlemi Yapmak (* Kullanılamaz!)

C++ ile yapılabilecek olan basit bir çarpma işlemini, * işareti kullanmadan yapma programıdır.

14