07 ARALIK 2019
CUMARTESİ
14.53
C
Youtube
Youtube kanalım açıldı! Daha detaylı ve güncel konu anlatımları için takip etmeyi unutmayın.
C Dersleri - Veri Tipleri

C'de veri tipleri farklı tipteki değişkenlerin tanımlanmasını sağlar. Bu tipler sayesinde değişkenin veya fonksiyonun ne kadar yer kaplayacağı konusunda bilgi vermektedir. 4 ana tür mevcuttur:

1. Basit Tür (Basic Types)

Bu türdeki değişken tipleri integer ve floating-point olarak yer almaktadır.

2. Numaralandırılmış Türler (Enumerated Types)

Yine numerik değerlerdir fakat program boyunca yalnızca tanımlanmış tam sayı değerleri kullanılır.

3. Void Türler

Hiçbir değerin var olmadığını göstermektedir.

4. Türetilmiş Türler

Pointer, Array, Structure, Union ve Fonksiyonlar bu türlere girmektedir.


Temel olarak türler için düşünülmesi gereken bir işlevin türünün o işlevin dönen değerini ifade ettiğidir. Integer bir fonksiyonu ele aldığımızda o fonksiyonun döndürdüğü değerin integer olması şarttır.


Integer Türler

Aşağıdaki tabloyu inceleyerek ne kadar yer kapladıkları ve hangi aralıklara sahip olduklarını öğrenebilirsiniz.

Tür Kapladığı Yer Değer Aralığı
char 1 byte -128'den 127'ye VEYA 0'dan 255'e
unsigned char 1 byte 0'dan 255'e
signed char 1 byte -128'den 127'ye
int 2 ya da 4 bayt -32,768'den 32,767 VEYA -2,147,483,648'den 2,147,483,647'e
unsigned int 2 ya da 4 bayt 0'dan 65,535'e VEYA 0'dan 4,294,967,295'e
short 2 byte -32,768'den 32,767'ye
unsigned short 2 byte 0'dan 65,535'e
long 8 byte -9223372036854775808'dan 9223372036854775807'e
unsigned long 8 byte 0'dan 18446744073709551615'e

Floating-Point Türler

Aynı şekilde virgüllü değerleri de inceleyebilirsiniz.

Tür Kapladığı Yer Değer Aralığı Virgülden Sonra
float 4 byte 1.2E-38'den 3.4E+38'e 6 basamak
double 8 byte 2.3E-308'den 1.7E+308'e 15 basamak
long double 10 byte 3.4E-4932'den 1.1E+4932'ye 19 basamak

void Türler

Yukarıda da belirttiğimiz gibi void veri tipine sahip değişkenler geriye bir değer döndürmezler. 3 farklı durumdan söz edilebilir.

1. Geriye değer döndürmezler. Kendi içerisinde çalıştırılması gereken işler için kullanılırlar. [ void test(int code1) ]

2. Bir fonksiyona gelen parametrenin veri tipi bilinemeyeceği durumlarda kullanılırlar. [ int hi(void) ]

3. Bir değişken için bellekte yer ayrılmak istenildiğinde değişken tipi bilinemeyeceğinden bu alan void olarak tanımlanır. [ void * malloc(size_t size) ]

BENZER YAZILAR
YORUMLAR 0
Bu konuya henüz kimse yorum yapmadı.
İlk yorumu sen yapmak ister misin?
YORUM BIRAK
Şuanda bu yoruma cevap yazıyorsunuz:
İptal Et