İki Tablo Arasındaki İlişki [Örnek]

www.merttopuz.com

İki tablo arasındaki ilişkinin kurulabilmesi için her iki tablonunda bir primary keye sahip olması gerekir. Ardından ilişki kurulacağı tablolardan birinin diğerini işaret etmesi için foreign key'e ihtiyaç duyulur. Aşağıdaki gibi iki tablomuz olduğunu varsayalım.

TABLO 1

id title customer_id vendor_id
1 iPhone X 50 25
2 Samsung A7 22 30
3 Asus Zenfone 4 28 25

TABLO 2

vendor_id name phone
15 Can 05xx xxx xx xx
25 Mert 05xx xxx xx xx
30 Veli 05xx xxx xx xx

Bu iki tablo arasındaki ilişkiyi incelersek Product tablomuzun vendor_id foreign key'i Vendor tablomuzun vendor_id primary key'ini temsil ediyor. İlişki incelendiğinde hangi ürünü kimin sattığı ortaya çıkıyor.

Bu durumda Can'ın hiç ürün satamadığını gördük.