26 EKİM 2017
PERŞEMBE
23.30
Youtube
Youtube kanalım açıldı! Daha detaylı ve güncel konu anlatımları için takip etmeyi unutmayın.
İlk Java Programımız: Hello World! ve Java Programlama Dili Hakkında Detaylar

Her programlama dilinde olduğu gibi giriş dersimize ek olarak programın açılış ve kapanış etiketlerini de öğrenmek amacıyla ekrana "Hello World" çıktısını verdirmeye çalışacağız.

 

Java programlama dili de diğerlerinde olduğu gibi bir takım ekstra komutlar içerisinde yazılır. Bunlar aslında sınıf ve fonksiyonlardır fakat başlangıç için standart olarak ekranımıza çıktı veren alan olduğunu bilmenizde fayda var.

public class HelloWorld {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Çalışma Alanı
		
	}

}

Kod yapımızda gördüğünüz üzere Çalışma Alanı olarak belirlenen alan içerisinde yer alan kodlarımız ekranımıza çıktı verilecektir. Şimdi bu kodlarımızdan ilkini, yani "Hello World!" yazısının çıktısını ekranımıza verdirelim;

Java için Hello World!

public class HelloWorld {

	public static void main(String[] args) {
		
		System.out.println("Hello World!");
		
	}

}

Kod alanımızda yer alan "System.out.println('')" komutumuz ile ekranımıza herhangi bir metni çıktı olarak verebildiğimizi gözlemledik.

System: Sistem tarafından belirlenen sınıfın imkanları arasında bizlere girdi, standart çıktı ve hata çıktısı vermesi ile popülerdir. Bunlar dışında tanımlanmış özellik ve değişkenlere erişmesi, dosya ve kütüphanelerin yüklenebilmesi ve herhangi bir diziden bir bölümü hızla kopyalamak için bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Önemlidir.

out: Adından da anlaşıldığı üzere bilgisayarın standart çıktı bölümüdür. PrintStream sınıfındandır..

println: Standart olarak ekrana yazdırma işlemini üstlenir ve akabinde bir satır atlanması yönünde komut verir. Yani ekrana yazdırılacak elemanları yazdırır ve ardından imleci bir sonraki satıra indirir. PrintStream sınıfındandır.

Kodu detaylı olarak incelemek istersek;

Java dosyalarının çalışabilmesi için bir takım kuralları bilmek gerekiyor. Bu kurallara genel itibari ile göz atmak gerekirse;

 • Her program sınıfa sahip olmalıdır.
 • Her programda method bulunmalıdır.
 • Her program komut içermelidir.

Ayrıca;

 • Adlandırma oldukça önemlidir. Özellikle sınıf isimlerinde ilk her kelimenin ilk harfi büyük yazılır: HelloWorld, MerhabaDunya, MertTopuz gibi...
 • Yine adlandırmaya dayalı ve oldukça önemlidir. Programımızın adı da sınıf adımız ile aynı olmalıdır: HelloWorld.java, MerhabaDunya.java, MertTopuz.java gibi...

KURAL: Aşağıdaki kelimeler java için atanmış kelimeler olduğu için herhangi bir değeri siz atayamazsınız;

 • abstract
 • boolean
 • break
 • byte
 • case
 • catch
 • char
 • class
 • const
 • continue
 • default
 • do
 • double
 • else
 • extends
 • final
 • finally
 • float
 • for
 • goto
 • if
 • implements
 • import
 • instanceof
 • int
 • interface
 • long
 • native
 • new
 • package
 • private
 • protected
 • public
 • return
 • short
 • static
 • strictfp
 • super
 • switch
 • synchronized
 • this
 • throw
 • throws
 • transient
 • try
 • void
 • volatile
 • while

Bu kelimelerden bazıları şuanda aktif olarak kullanılmıyor olabilir. Lakin java program dili oluşturulurken ayrılmış ve ilerde komut eklenebileceği düşünüldüğü için program içerisinde kullanılamaz olarak tanımlanmışlardır.

KURAL: Söz dizimi (syntax) hatalarını engellemek için dikkat etmelisiniz;

 • Tüm java dizilimlerinin sonu ; (noktalı virgül) ile biter.
 • Bir method ya da sınıf komutlarının hepsi { } (süslü parantezler) içerisinde yazılır.
 • Çıktılar ' (tek tırnaklar) veya " (çift tırnaklar) arasında verilen değerlerdir.
 • Çıktı verirken bir alt satıra inmek için enter tuşu işlevsizdir. Yani;
// 1
System.out.println("Hello
				  World!");
// 2
System.out.println("Hello\nWorld!");

1. Kullanım tamamıyla yanlıştır ve zaten çıktı verdirmek istediğinizde hata alırsınız.

2. Kullanımda ise sorunsuz şekilde alt satıra World! yazısını çıktı ettirebilirsiniz. Her programlama dilinde olduğu gibi;

 1. \n                  : Alt satıra iner.
 2. \t                   : Tab kadar boşluk bırakır.
 3. \\                   : Yorum satırı oluşturur (Tek Satırlık). Sonrasında yazılan hiçbir şey çalışmaz, not alınır.
 4. \* Yorum */   : Yorum satırı oluşturur (Çok Satırlık). Alt satıra geçerek yoruma devam edebilirsiniz. İşaretler arasındaki hiçbir komut çalışmaz.
 • Eğer ekrana verilecek çıktı içinde tırnak işareti kullanmak istersek \" şeklinde kullanabiliriz: "Hello\"World\"!" -> Hello "World!"
 • + işaretinin kullanımı da oldukça önemlidir. Aşağıdaki örneklerini inceleyelim;
 1. "metin"+10          metin10
 2. "metin"+10+5     metin15
 3. "metin"+10*5      metin 50
 4. "3"+3                  33

Görüldüğü üzere eğer string (yani metin) olarak atanmış bir değişken varsa (ki bunu tırnak işaretlerinden anlıyoruz) yanına + ile eklenen değer direkt yapıştırılıyor. Öyle ki 4. seçenekte gördüğümüz "3"+3 değerinin normalde beklenen 6 değeri yerine 33 döndürmesinin sebebi de ilk 3 değerinin tırnak içine alınarak artık bir integer olarak değil de string olarak kabul görmesinden kaynaklanmaktadır.

YORUMLAR 0
Bu konuya henüz kimse yorum yapmadı.
İlk yorumu sen yapmak ister misin?
YORUM BIRAK
Şuanda bu yoruma cevap yazıyorsunuz:
İptal Et