10 OCAK 2018
ÇARŞAMBA
21.06
Youtube
Youtube kanalım açıldı! Daha detaylı ve güncel konu anlatımları için takip etmeyi unutmayın.
Java - ArrayList

Array (Dizi)

Dizi oluşturmak, Java programlama diline giriş derslerinde gördüğümüz ve oldukça basit bir işlemdi. Fakat hatırlayacağımız üzere diziler için bizim belirlediğimiz bir alan ayrılıyor ve bu alan dışında diziye eleman eklemesinde bulunamıyorduk. Örneğin 100 eleman alabilecek bir diziye 101. elemanı atamak istediğimizde hata alıyorduk. Peki nasıl bir dizi oluşturmalıyız da ne kadar eleman eklersek ekleyelim herhangi bir hata mesajı almayalım?

ArrayList

ArrayList, yukarıda sorduğumuz soruya cevap olarak bulunmuş bir listeleme yöntemidir. ArrayList aracılığı ile sınırsız bir liste oluşturabilir ve istediğimiz kadar veriyi bu listeye ekleyebiliriz. Ekledikçe genişleyen bir yapısı vardır.

ArrayList Metotları

add(değer) : Listenin en sonuna yeni bir değer eklemek için kullanılır.

add(indis, değer) : Belirlenen indis (index) noktasına yeni bir değer eklemek için kullanılır. Eklendiği yerden sonraki değerler kaydırılır.

addAll(list) : Başka bir listeyi düzenlenen listenin sonuna ekler.

addAll(indis, list) : Başka bir listeyi belirlenen indis (index) değerinden itibaren ekler ve sonrasında kalan değerleri kaydırır.

clear() : Listedeki tüm elemanları temizler.

contains(değer) : Girilen değer listede var ise TRUE, yoksa FALSE döndürür.

containsAll(list) : Parametre olarak girilen listedeki değerler, ana listede var ise TRUE, yoksa FALSE döndürür.

equals(list) : Tüm liste elemanları parametre olarak alınan liste ile aynı ise TRUE, yoksa FALSE döndürür.

indexOf(değer) : Listede bulunan bir değerin indis (index) değerini döndürür. (Değer birden çok tekrar ediyorsa ilk baştakini döndürür.)

lastIndexOf(değer) : Listede bulunan bir değerin indis (index) değerini döndürür. (Değer birden çok tekrar ediyorsa en sondakini döndürür.)

get(indis) : Listede girilen indis (index)'in tuttuğu değeri döndürür.

remove(indis) : Girilen indis (index) değerindeki veriyi siler ve listeyi tekrar düzenler (Eğer oradan bir veri silinmiş ise listeyi geri kaydırır.)

remove(değer) : Listede girilen değeri arar, var ise siler.

removeAll(list) : Parametre olarak girilen listedeki değerleri ana listede arar ve var ise siler. 

set(indis, değer) : Listede var olan bir indis (index) değerine yeni bir veri atar.

size() : Listenin toplam eleman sayısını döndürür.

subList(başlangıç, bitiş) : Listenin belli indis (index) değerleri arasındakileri döndürür.

toArray() : ArrayList'i bir array'e döndürür.

toString() : Listedeki elemanları "[5, 7, 10, 2]" şeklinde çıktı verir.

ArrayList Oluşturmak

ArrayList sayilar = new ArrayList();

Yukarıda kod yapısı görüldüğü üzere bir ArrayList oluşturulabilir.

ArrayList ile Metotların Kullanımları

Yukarıda listesini verdiğim metotların kullanımları için nokta (.) bize yardımcı olmaktadır.

sayilar.add(10) // Listeye 10 sayısını ekler.
sayilar.get(0) // Listenin 0. elemanını (ilk elemanını) döndürür: 10
sayilar.size() // Listenin eleman sayısını döndürür: 1
...

ArrayList Tüm Elemanlarını Yazdırmak

for(int i = 0; i < sayilar.size(); i++) {
	System.out.println(sayilar.get(i));
}

Şeklinde bir kullanım ile ekrana listedeki tüm elemanları yazdırabilirsiniz.

YORUMLAR 0
Bu konuya henüz kimse yorum yapmadı.
İlk yorumu sen yapmak ister misin?
YORUM BIRAK
Şuanda bu yoruma cevap yazıyorsunuz:
İptal Et