10 KASIM 2017
CUMA
15.36
Youtube
Youtube kanalım açıldı! Daha detaylı ve güncel konu anlatımları için takip etmeyi unutmayın.
Java - Strings

Java programlama dilinde string ifadelerin ne anlama geldiğini işleyeceğiz.

 

String Nedir?

Bir dizi metin karakterini depolamaya yarayan nesnelerdir (java programlama dilinde nesne nedir?). Herhangi bir metni saklayabilir. String ifadesi diğer nesnelerden farklı olarak new ile tanımlanmasına gerek duyulmadan çalışmaktadır.

Temel anlamda bir string şu şekilde kullanılır;

String webSite = "www.merttopuz.com";

String İndisleri

Elimizde şöyle bir String olduğunu varsayalım.

String ad = "mert topuz";

Bir String ifadesi hafızada tutulurken bir dizi gibi düşünülmelidir.

Görüldüğü üzere bilinmesi gereken minik detaylar vardır;

 • İlk karakterin indis değeri 0'dır.
 • Son karakterin indis değeri, metnin uzunluğundan 1 eksiktir.

String Metodu

String methodu altında kullanılabilen bir takım nesneler vardır. Bu nesnelerden popüler olarak kullanılanlara göz atalım;

 • length() : Girilen bir metnin kaç karakterden oluştuğunu bulur. (ad.length() : 10 çıktısını verir.)
 • indexOf("parametre") : Parametre kısmına girilen bir harf veya kelimenin, metnin kaçıncı karakterinde ilk kez kullanıldığını bulur. Indis değeri olarak 0'dan başlar. (ad.indexOf("o") : 6 çıktısını verir.)
 • substring(parametre) : Parametre kısmına girilen sayıdan sonrasını ekrana yazdırır. (ad.substring(5) : topuz çıktısını verir.)
 • substring(parametre, parametre2) : Başlangıç ve Bitiş indis değerleri girilen sayılar arasındaki metni alır. (ad.substring(0,4) : mert çıktısını verir.)
 • toLowerCase() : Metni küçük harfe dönüştürür. (ad.toLowerCase() : mert topuz çıktısını verir.)
 • toUpperCase() : Metni büyük harfe dönüştürür. (ad.toUpperCase() : MERT TOPUZ çıktısını verir.)

Kullanıcıdan String Değer Alma

Scanner fonksiyonunu önceki makalelerimizde öğrendiğimiz gibi kullanabiliriz.

Scanner girdi = new Scanner(System.in);
System.out.print("Adınızı Girin: ");
String ad = girdi.next();
System.out.println("Hoşgeldin "+ad);

Fakat burda 3. satıra dikkat edelim. Önceki örneklerde nextInt() olarak kullanarak integer bir değer kullanmıştık, burada String bir değer döndüreceğinden dolayı yalnızca next() kullanıyoruz.

İki String Değerini Karşılaştırma

İki string değerini karşılaştırırken klasik if yapısında == kullanırsak bir takım problemlerle karşılaşabiliriz. Yani;

if(ad == "mert") {
	System.out.println("Adaşız!");
} else {
	System.out.println("HATA!");
}

Bu şekilde bir kullanımda ad değişkeni mert'e eşit dahi olsa sonuç her zaman HATA! olarak dönecektir. Bu sebeple iki String karşılaştırılırken .equals() kullanılır.

if(ad.equals("mert")) {
	System.out.println("Adaşız!");
} else {
	System.out.println("HATA!");
}

Bu şekilde bir kullanımda ise eğer ad değişkeni mert'e eşit ise çıktımız Adaşız!,değil ise HATA! olacaktır.

 • equals(parametre) : Parametre kısmına girilen metnin değişkene eşit olup olmadığını karşılaştırır.
 • equalsIgnoreCase(parametre) : Parametre kısmına girilen metnin değişkene eşit olup olmadığını küçük/büyük harf farketmeksizin karşılaştırır.
 • startsWith(parametre) : Parametre kısmına girilen metin ile başlayıp başlamadığını kontrol eder.
 • endsWith(parametre) : Parametre kısmına girilen metin ile bitip bitmediğini kontrol eder.
 • contains(parametre() : Parametre kısmına girilen bir metnin, orijinal metnin içerisinde olup olmadığını kontrol eder.
YORUMLAR 0
Bu konuya henüz kimse yorum yapmadı.
İlk yorumu sen yapmak ister misin?
YORUM BIRAK
Şuanda bu yoruma cevap yazıyorsunuz:
İptal Et