Üniversite
Kütüphane ER Diyagramı Örneği
11
KASIM
2018
SALI
20.19
Kütüphane ER Diyagramı Örneği
Bir kütüphane veritabanını oluşturmaya yönelik örnek inceleyeceğiz.
Optional & Mandatory
11
KASIM
2018
SALI
19.29
Optional & Mandatory
ERM'de dikkat edilmesi gereken Cardinality kavramının kendi içerisinde öğrenmemiz gereken 2 kavramı inceleyeceğiz.
Connectivity, Cardinality, Weak & Strong Relationship
11
KASIM
2018
SALI
19.07
Connectivity, Cardinality, Weak & Strong Relationship
ERM hazırlanırken kullanılan bazı terimleri öğreneceğiz.
ERM (Entity Relationship Model)
11
KASIM
2018
SALI
17.12
ERM (Entity Relationship Model)
Bu yazımızda ERM'nin Relational Database Management System için ne kadar önemli olduğuna ve nasıl oluşturulduğuna göz atacağız.
Tablolar Arası İlişki Türleri
11
KASIM
2018
SALI
15.57
Tablolar Arası İlişki Türleri
RDMS için tablolar arası ilişki türleri olan M:M, 1:M, 1:1 ilişki türlerini inceleyeceğiz.
İki Tablo Arasındaki İlişki [Örnek]
11
KASIM
2018
SALI
15.30
İki Tablo Arasındaki İlişki [Örnek]
RDMS için iki tablo arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğunu ve primary ile foreign keyleri inceleyeceğiz.
İlişkisel Veritabanı (Relational Database)
11
KASIM
2018
SALI
15.12
İlişkisel Veritabanı (Relational Database)
RDMS (Relational Database Management System)'e ait genel tablo bilgilerine ve keylere göz atacağız.
Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
11
KASIM
2018
SALI
14.17
Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
Bu yazımızda DBMS'e giriş yaparak belli başlı kavramların ne anlama geldiğine göz atacağız.
Naive Bayes Sınıflandırıcı ile Metin Madenciliği
07
HAZİRAN
2018
CUMARTESİ
12.11
Naive Bayes Sınıflandırıcı ile Metin Madenciliği
Örüntü tanıma problemi çözümü ile ilgilenen Thomas Bayes tarafından oluşturulan bir yaklaşımdır.
SQL Sorgulamalar
03
NİSAN
2018
CUMARTESİ
21.27
SQL Sorgulamalar
SQL ile veritabanımızdan veriler arasında sorgulama yapmayı ve LIKE ifadesini detaylıca inceleyeceğiz. 5. SQL dersimizdir.
İstatistik - Rassal Değişkenler
28
MART
2018
PAZARTESİ
17.07
İstatistik - Rassal Değişkenler
Bu konumuzda rastlantısal veya rassal değişkenler konusuna değiniyoruz.
İstatistik - Kombinasyon ve Permütasyon
28
MART
2018
PAZARTESİ
16.06
İstatistik - Kombinasyon ve Permütasyon
Bu yazımızda kombinasyon ve permütasyon formülleri ile örneklerini inceleyeceğiz.